Giải pháp Performance Marketing tổng thể

Giải pháp Performance Marketing tổng thể

Dịch vụ Digital Marketing tổng thể giúp doanh nghiệp phác họa khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu, chiến lược phù hợp và cách triển khai trên các kênh digital nhằm tăng  doanh thu.

 • Bạn là SMEs, không thể có ngân sách cho marketing như những doanh nghiệp lớn?
 • Bạn chưa hình dung được bức tranh tổng thể về marketing & digital transformation?
 • Nguồn lực của bạn giới hạn không biết nên bỏ tiền vào kênh nào?


Tư vấn digital marketing tổng thể giúp mỗi khách hàng biết được điểm mạnh và tập trung mũi nhọn vào các kênh digital sinh ra lợi ích. Tại GOHA, chúng tôi giúp doanh nghiệp bạn:

 • Phân tích kinh doanh và lập kế hoạch
 • Thực thi chiến dịch và tối ưu
 • Đo lường và điều chỉnh

Tư vấn chuyên nghiệp tại KONISHI

 • Tư vấn tận tâm, giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp marketing tổng thể phù hợp
 • Quy trình tư vấn – ký hợp đồng – thực hiện – đánh giá chiến dịch minh bạch
 • Research chuyên sâu, thấu hiểu khách hàng, đối thủ và doanh nghiệp của bạn
 • Đưa ra các hướng phát triển và các key message chủ đạo
 • Hướng triển khai và các cam kết
 • Triển khai và bám sát KPI, đảm bảo phát triển cả thương hiệu lẫn khách hàng tiềm năng
 • Report hàng tuần, trao đổi các vấn đề cần cải thiện và phương hướng phát triển
 • Đi cùng sự phát triển doanh nghiệp

Đăng ký nhận tài liệu

Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Google Ads – Phí thấp Nhấp cao by Konishi”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

Đăng ký nhận tài liệu

Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Facebook Ads by Konishi”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

Đăng ký nhận tài liệu

Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ LinkedIn Ads by Konishi”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

Đăng ký nhận tài liệu

Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Tiktok Ads by Konishi”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

Đăng ký nhận tài liệu

Để lại email của bạn để nhận “Saleskit dịch vụ Zalo Ads by Konishi”, để hiểu thêm về dịch vụ và báo giá sơ bộ.

Zalo